تبلیغات
چهار راه - اضطراب امتحان چیست ؟ و راههای مقابله با آن(1)

چهار راه

تعاریف:

        ساراسون و دیویدسون اضطراب امتحان را اینگونه تعریف می كنند، اضطراب امتحان نوعی خود اشتغالی ذهنی است كه با خود كم انگاری و تردید در باره توانائیهای خود ، مشخص می شود و غالبا" به ارزیابی شناختی منفی ، عدم تمركز حواس ، واكنشهای جسمانی نا مطلوب و افت عملكرد تحصیلی فرد منجر می گردد.

       گیودا ولودلو  Gida  LudLow اضطراب امتحان را نوعی واكنش ناخوشایند و هیجانی نسبت به موقعیت ارزیابی در مدرسه و كلاس درس تعریف كرده اند . این حالت هیجانی معمولا" با تنش ، تشویق ، نگرانی ، سردرگمی ، برانگیختگی سیستم اعصاب خود مختارهمراه است .

       از نظر كالو  Callow اضطراب امتحان عبارت است از نگرانی فرد در مورد عملكرد ( انتظار شكست ) استعداد و توانایی خویش به هنگام امتحان و موقعیتهای ارزیابی .

علائم و نشانه های اضطراب امتحان

       علائم و نشانه های اضطراب امتحان همانند علائم و نشانه های اضطراب است . با توجه به تحقیقات انجام شده ، آشفتگی معده ،بهم خوردن ساعتهای خواب و آرامش ، تغییراتی در میل به غذا، ضعف ، سرگیجه ، تغییر در فشار خون ، میزان نبض و ترشح هورمونهای آدرنالین و نور آدرنالین در افراد دارای اضطراب امتحان و یا در ایام امتحانات و در نتیجه هنگام امتحان در افراد مستعد به اضطراب را افزایش می یابد.

       همچنین درافراددارای اضطراب امتحان درامتحانات شفاهی،تپش قلب،پریدگی رنگ صورت،لكنت زبان،حركتهای غیرارادی دست وپا،تغییرصدا،لرزش بدن وصدا،تغییردمای بدن،خشكی دهان وعرق كردن بارز است.

       همچنین اضطراب امتحان باعث ضعف ایمنی بدن می شود . ودر نتیجه در ایام امتحانات عفونت دستگاه تنفس در دانشجویان و دانش آموزان افزایش می یابد .

شیوع اضطراب امتحان

       در مورد شیوع سنی و كلاسی اضطراب امتحان باید گفت كه با زیاد شدن سن و بالا رفتن پایه تحصیلی اضطراب امتحان افزایش می یابد و به نظر می رسد اضطراب امتحان بین سنین 10 تا 11 سالگی شكل گرفته و ثبات پیدا می كند.و تا بزرگسالی ادامه می یابد . به نظر می رسد دختران بیش از پسران اضطراب امتحان را تجربه می كنند . تفاوتهای جنسیتی در اضطراب به خوبی با نقش پذیری جنسیتی تبیین می شود . زیرا دردختران ،تشویق به پذیرش اضطراب و قبول آن به عنوان یك ویژگی زنانه دیده می شود و آن را ویژگی زنانه ادراك می كنند . و یا به عبارتی دختران یادمی گیرند كه به هنگام اضطراب به طور منفعلانه تسلیم شوند. در حالیكه پسران ،درمورد پذیرش اضطراب دفاعی برخورد كرده ، آن را تهدیدی برای احساس مردانگی خود به حساب می آورند . پسران می آموزند كه با اضطراب كنار آمده و یا آن را انكار كنندو یا راههایی برای مقابله و تسلط بر آن پیدا كنند.

 موریز و همكاران او میزان شیوع اضطراب امتحان را بین 10 تا 30 درصد همه دانش آموزان ذكر كرده است.

 سبب شناسی اضطراب امتحان

       در سبب شناسی اضطراب امتحان می توان نقش سه عامل شخصیتی ، خانوادگی و آموزشگاهی در ایجاد و   شدت اضطراب اشاره كرد.

1- عوامل شخصیتی : در بین این عوامل می توان به اضطراب عمومی ، عزت نفس پایین ، استناد درونی  شكستها، خود كفایتی پایین ، الگوی رفتاری تیپ A ( كمال گرا ) هوش متوسط و كم بودن انگیزه موفقیت اشاره كرد .

2- عوامل خانوادگی : توجه بیشتر خانواده ها به وضع درسی بدون توجه به راه ورسم توجه صحیح، چه بسا همین توجه زیاد می تواند عامل ایجاد اضطراب امتحان شود. بنابراین انتظارات نامعقول و بیش از حد توان افراد ، می تواند در آنان ایجاد اضطراب كند. طبق اصل پیتر  Peter افراد تا حدی كه صلاحیت دارند می توانند از پیشرفتهای اجتماعی بهره جویند.

به جز انتظارات بیش از حد والدین ، الگوهای خشك و غیر قابل انعطاف فرزند پروری ، تنبیه و سرزنش ، عدم ارائه تشویق و تقویت و وضعیت اجتماعی و اقتصادی پایین نیز در بین عوامل خانوادگی با اضطراب امتحان همبستگی دارند.

3- عوامل آموزشگاهی : این عوامل مربوط به محیط مدرسه و دانشگاه و موقعیت امتحان است كه در این رابطه می توان به انتظارات نابجای استاد و معلم ، دروس و امتحانات مشكل ، مراقبین امتحان ، محدودیت زمانی در جلسه امتحان ، محیط نا مناسب امتحان و وجود عوامل مزاحم مثل سروصدا ، نور و تهویه نا مناسب اشاره نمود.

به نظر می رسد هنگامی كه اضطراب از حد معینی افزایش یابد باعث كاهش عملكرد فرد شود در حالی كه اضطراب خفیف یا مقطعی ممكن است موجب افزایش كار و فعالیت شود.

روشهای درمانی برای كاهش اضطراب امتحان

       معمولا" عمده شیوه هایی كه درسال های اخیر در مورد درمان اضطراب امتحان بكار برده شده است شیوه های شناختی رفتاری است . پس به طور خلاصه می توان گفت كه برای كاهش اضطراب امتحان از همان شیوه هایی كه برای كاهش اضطراب عمومی استفاده می شود می توان استفاده كرد . از بین تكنیك های شناختی و رفتاری كه برای كاهش اضطراب امتحان استفاده شده است می توان به موارد زیر اشاره نمود.

1- تن آرامی

2- حساسیت زدایی منظم

3- ایمن سازی در مقابل استرس

4- آموزش مهارتهای مطالعه

5- مقابله با باورهای غیر عقلانی و غیر منطقی به شیوه الیس یا بك

- تن آرامی :

       در این روش افراد می توانند بیاموزند بطور اختیاری اثرات ویژه دستگاه عصبی خودكار را نظم بخشند. چنین نظمی در حقیقت می تواند بر حالت هیجانی آنها اثر گذارد . برای مثال ، اضطراب می تواند ناشی از تنش باشد كه با انقباض یا جمع شدن بافتهای عضلانی پیش آید ، همچنانكه در موقع فشار روانی چنین می شود . برعكس تنش نمی تواند وقتی بافتهای عضلانی آرام و فراخ هستند وجود داشته باشد.

1- متمركز كردن توجه روی گروه ویژه ای از عضلات

 2-سفت كردن هر گروه

3- حفظ كردن حالت تنش برای پنج تا هفت ثانیه

4-آسوده باش گفتن به خود و بیدرنگ رها ساختن تنش

5-متمركز كردن توجه روی هر گروه عضلانی در شرایطی كه آن عضلات آرام هستند .

از آرامش آموزی نه تنها به صورت شیوه درمانی مستقلی استفاده می شود بلكه به عنوان پایه ای برای دیگر درمانها نیز به كار می رود . این شیوه دارای قابلیت كاربردی برای بسیاری از مسائل مربوط به فشار روانی است و می تواند به آسانی به هر صورت فردی و گروهی آموزش داده شود.

2- حساسیت زدایی منظم :

       این شیوه تركیب آرامش آموزی و سلسله مراتبی از تحریكات اضطراب آور به منظور رفع تدریجی ترس از موقعیت تشكیل می شود . شخص می آموزد حالت آرامش خود را در حالی كه محرك همرا1ه اضطراب را تصور می كند ، حفظ نماید.

در حساسیت زدایی منظم ترسهای بیمار به صورت سلسله مراتبی مرتب می شوند . مواد به صورت سلسله مراتبی نزولی مرتب می شوند . كار درمان از موادی شروع می شود كه در پایین فهرست سلسله مراتب قرار دارد.

3- ایمن سازی در مقابل استرس

       هدف ازكاربرد این تكنیك ها القاء یك خوش بینی بی مورد در باره وقایع ناگوار زندگی نیست . بلكه هدف راهنمایی فرد برای درك و فهم بهتر وضع خویش است .

آموزش ایمن سازی در مقابل استرس یك تكنیك منفرد نیست . این عنوان یك اصطلاح  عام است كه به الگوی درمانی مركب از برنامه آموزشی نیمه سازمان یافته و از نظر بالینی حساس اطلاق می شود . در این نوع درمان عملیات آموزش ویژه بر حسب افراد تحت درمان متفاوت خواهد بود.

  SIT شامل تكنیك های زیر است :

  تدریس آموزشی ، بحث سقراطی بازسازی شناختی ، مسئله گشایی ، آموزش آرامش دهی ، تمرین تصویر سازی ذهنی و رفتاری ، خود بازنگری ، آموزش خود فرمانی ، آموزش تقویت خود و اقداماتی در جهت تغییر محیط. SIT همانند ایمن سازی پزشكی به منظور تشكیل ((پادتن های روانشناختی )) یا مهارتهای مقابله به وجود آمده است . این روش مقاومت افراد را از این طریق بالا می برد و آنها را در معرض محركاتی قرار می دهد . كه قدرت كافی برانگیختن را دارند ولی به آن اندازه شدید نیستند كه ایشان را مغلوب نمایند به این ترتیب مراجع می تواند:

الف ) احساس ((كاردانی آموخته شده )) را به واسطه تجارب موفقیت آمیز در مقابله با سطوح قابل كنترل استرس در خود پدید آورد .

ب ) مكانیزم دفاعی آینده شامل مهارتها و انتظارات مثبت را پیش گیرد . این مكانیزم ها مراجع را در مقابله موثر و مفید با موفقیت های پر استرس یاری می كند.

 SIT به طور اختصاصی برای موارد زیر طرح ریزی شده است :

1- ماهیت تعاملی استرس و مقابله با آن را به مراجعین آموزش دهد.

                                                        

2- به مراجعین یاد بدهد كه چطور به افكار ، تصاویر ذهنی ، احساسات و رفتارهای غیر انطباقی خود آگاهی داشته باشند . تا از این راه ارزیابی های انطباقی تسهیل گردد.

3- مسئله گشایی یعنی تعریف مساله ، پیامد ، پیش بینی ، تصمیم گیری و ارزشیابی های پسخوراند را به مراجع  آموزش دهد.

4- به مراجعین الگو برداری از مهارت های مقابله كنترل خود ، تنظیم هیجان عمل ، مستقیم  و تمرین آنها را آموزش دهد.

5  - به مراجعین آموزش دهد كه چطور از پاسخ های غیر انطباقی به عنوان نشانه هایی برای استفاده از خزانه مهارتهای مقابله ای خود استفاده كنند.

6  -آموزش را به صورت تمرین تصویر سازی ذهنی در آزمایشگاه تمرین رفتاری و تكالیف درجه بندی شده

واقعیت انجام دهد . تا به مرور با گسترش خزانه مهارتهای مقابله ، اطمینان خاطر مراجعین را افزایش دهد.

7  -مراجعین را یاری كند تا دانش كافی، شناخت خویش و مهارتهای مقابله را برای تسهیل شیوه های بهتر سازگاری با موقعیت های پر استرس قابل انتظار یا غیر قابل انتظار كسب كند.

نظرات() 
buy cialis online safely
پنجشنبه 15 آذر 1397 09:03 ب.ظ

You actually reported this fantastically!
cialis rezeptfrei sterreich cialis tadalafil cialis prices in england cialis free trial generic cialis review uk we use it cialis online store cialis for sale south africa canadian discount cialis female cialis no prescription american pharmacy cialis
buy cheap cialis no prescription
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:31 ق.ظ

Kudos! A good amount of content!

generico cialis mexico cialis generic availability cialis side effects dangers generic cialis 20mg uk cialis free trial cialis 5 mg buy cialis therapie only now cialis for sale in us cialis 20mg cialis without a doctor's prescription
Buy cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:06 ق.ظ

Seriously a good deal of helpful facts.
buy cialis sample pack buy cialis cheap 10 mg acquisto online cialis 5 mg cialis coupon printable wow cialis 20 cialis venta a domicilio tesco price cialis we use it 50 mg cialis dose cialis 100mg suppliers click now buy cialis brand
buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 09:33 ب.ظ

Thank you. I value this.
cialis for sale south africa how to buy cialis online usa safe dosage for cialis cialis 5 effetti collaterali we choice cialis pfizer india cialis 5 effetti collaterali cialis 5mg prix side effects for cialis cialis australia org we recommend cialis best buy
buy cialis online without a prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 10:42 ق.ظ

Amazing posts. With thanks!
prix de cialis cialis prices cialis dosage recommendations prezzo di cialis in bulgaria acheter cialis kamagra effetti del cialis cialis en 24 hora cialis generico online buy generic cialis tadalafilo
Cialis pills
دوشنبه 12 آذر 1397 10:59 ب.ظ

You said it very well.!
cialis prices cialis generico cialis coupons acheter du cialis a geneve cialis price in bangalore cialis in sconto buy cialis online legal get cheap cialis cialis 5 mg cialis generico
Generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 10:10 ق.ظ

You actually said it wonderfully!
dosagem ideal cialis cialis from canada only now cialis for sale in us purchasing cialis on the internet brand cialis generic no prescription cialis cheap fast cialis online purchase once a day cialis cialis tablets cialis prices in england
Cialis pills
یکشنبه 11 آذر 1397 10:26 ب.ظ

Amazing write ups. Thanks a lot.
generic cialis soft gels cialis pas cher paris cialis kaufen cuanto cuesta cialis yaho click now cialis from canada cialis 5 effetti collaterali cialis flussig free generic cialis cialis alternative cialis 5 mg funziona
Cialis pills
یکشنبه 11 آذر 1397 09:31 ق.ظ

You said it perfectly.!
prescription doctor cialis cialis daily new zealand cialis therapie we recommend cheapest cialis tarif cialis france brand cialis nl buy original cialis we recommend cialis info generic for cialis how much does a cialis cost
buy cialis online best price
شنبه 10 آذر 1397 10:39 ب.ظ

Thanks, I appreciate this!
look here cialis order on line cialis online import cialis cialis cost cialis generico en mexico preis cialis 20mg schweiz cialis 10 doctissimo cialis daily new zealand buy cheap cialis in uk cialis dosage amounts
buy tadalafil online
شنبه 10 آذر 1397 09:22 ق.ظ

You actually suggested this well.
cialis online napol cialis 20 mg cost cialis vs viagra cialis 30 day sample cialis 5 mg schweiz cialis canadian drugs acheter du cialis a geneve cialis et insomni comprar cialis 10 espa241a generic cialis pro
buy cialis pills
جمعه 9 آذر 1397 10:06 ب.ظ

Thanks a lot! Numerous facts.

200 cialis coupon cialis 20mg preis cf cialis prezzo al pubblico cialis official site cialis para que sirve generico cialis mexico price cialis best cialis generico en mexico cialis prices in england are there generic cialis
where to buy cialis online
جمعه 9 آذر 1397 10:10 ق.ظ

Many thanks. Useful information.
cialis generika cialis manufacturer coupon generic cialis levitra cialis super kamagra cipla cialis online prezzo cialis a buon mercato cialis reviews viagra vs cialis vs levitra we like it safe cheap cialis rezeptfrei cialis apotheke
where to buy cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 11:06 ب.ظ

Information nicely considered.!
click here to buy cialis cialis patentablauf in deutschland weblink price cialis precios de cialis generico overnight cialis tadalafil callus cialis super kamagra tadalafil generic viagra vs cialis canadian cialis
Cialis pills
پنجشنبه 8 آذر 1397 11:47 ق.ظ

Regards! Lots of info!

buy cialis online legal tadalafil 20mg cialis generika online prescriptions cialis cialis tadalafil cialis online nederland cialis rezeptfrei comprar cialis navarr generic cialis 20mg uk buying cialis overnight
buy cialis online no prescription
چهارشنبه 7 آذر 1397 11:06 ب.ظ

You mentioned it adequately.
canadian cialis cialis purchasing tadalafil 20mg cialis soft tabs for sale non 5 mg cialis generici cialis online napol where to buy cialis in ontario buy cialis uk no prescription we recommend cialis best buy cialis kaufen bankberweisung
buy cialis usa
چهارشنبه 7 آذر 1397 11:06 ق.ظ

Well spoken of course. !
cialis generic comprar cialis 10 espa241a cost of cialis per pill cialis canada on line 40 mg cialis what if i take sublingual cialis online cialis 20 mg best price generico cialis mexico order generic cialis online cialis preise schweiz
Buy generic cialis
دوشنبه 9 مهر 1397 05:47 ب.ظ

Superb advice. Thanks.
cialis pills in singapore cialis tablets australia how much does a cialis cost ou trouver cialis sur le net try it no rx cialis discount cialis only best offers cialis use cialis generisches kanada acheter cialis meilleur pri cipla cialis online
canadian online pharmacy
یکشنبه 1 مهر 1397 03:35 ب.ظ

Seriously tons of amazing knowledge!
top rated canadian pharmacies online trust pharmacy canada north west pharmacy canada drugs for sale in uk canadian pharmacies-24h canadian discount pharmacies in canada canadian pharmacies that ship to us canada medications cheap canadianpharmacyusa24h is it legal canadian pharmacies
http://viagraky.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 11:21 ق.ظ

Nicely put. Thanks.
tadalafil cialis cost cialis preise schweiz buy cialis sample pack cialis diario compra wow look it cialis mexico wow cialis 20 prezzo di cialis in bulgaria buy cialis online cheapest cialis daily reviews
http://cialisees.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 03:49 ب.ظ

Useful material. Kudos.
how to buy cialis online usa cialis 20 mg cut in half prices on cialis 10 mg low cost cialis 20mg cialis sans ordonnance generic cialis tadalafil cialis 20mg prix en pharmacie prices for cialis 50mg cialis generic tadalafil buy cialis generico lilly
http://viagraessale.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 10:34 ب.ظ

Tips very well utilized!.
cialis dosage amounts cialis patentablauf in deutschland cialis 20 mg viagra vs cialis we use it cialis online store side effects for cialis cialis name brand cheap cialis tadalafil online cialis ahumada tadalafil 20mg
rldta.com/cuando-tomar-viagra.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 09:52 ق.ظ

Very well expressed indeed. .
how to buy viagra cheap buy viagra online india how to find viagra cheap levitra canadian pharmacy viagra how to get viagra with prescription kamagra online pharmacy generic viagra buy viagra no prescription uk buy herbal viagra
kawanboni.com/buying-brand-cialis-online.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 01:22 ق.ظ

You have made the point!
cialis efficacit cialis savings card cialis therapie cialis dosage amounts cialis pas cher paris ou acheter du cialis pas cher cialis 5 mg schweiz when will generic cialis be available cialis manufacturer coupon cialis canada
thehill.com
یکشنبه 23 اردیبهشت 1397 03:51 ب.ظ
I liҝe this post, enjoyed this one thanks for puttiing
up.
купить фитнес резинку цена
سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 12:44 ق.ظ
спортивная резина для фитнеса
купить черную резинку для фитнеса киев
фитнес резинки купить днепр
резинка для фитнеса купить в одессе
купить резинку эспадер
Viagra generic
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 05:26 ق.ظ

With thanks, A good amount of postings!

buy sildenafil viagra online viagra order where can i buy generic viagra online viagra price buy viagra online using paypal buy viagra pharmacy sildenafil citrate buy viagra at buy viagra without prescription online buy generic viagra with paypal
Robert's BJ boy
سه شنبه 21 فروردین 1397 12:42 ق.ظ
Stupid people will form a group and certainly will try to isolate if there is
any smart individual around. on Bing. Plus personal individual sites
are Daily I get fully up and look through Forbes range of the richest us citizens.
Easily'm maybe not there, I visit work.
Robert's Blow Boy
دوشنبه 20 فروردین 1397 10:23 ب.ظ
I'dnot want the planet scrutinizing my every move deciding basically have an eating disorder or getting
too fat.
garciniacambogiapremium.net
دوشنبه 20 فروردین 1397 04:28 ب.ظ
Have been taking little over a month.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :