تبلیغات
چهار راه - اضطراب امتحان چیست ؟ و راههای مقابله با آن(1)

چهار راه

تعاریف:

        ساراسون و دیویدسون اضطراب امتحان را اینگونه تعریف می كنند، اضطراب امتحان نوعی خود اشتغالی ذهنی است كه با خود كم انگاری و تردید در باره توانائیهای خود ، مشخص می شود و غالبا" به ارزیابی شناختی منفی ، عدم تمركز حواس ، واكنشهای جسمانی نا مطلوب و افت عملكرد تحصیلی فرد منجر می گردد.

       گیودا ولودلو  Gida  LudLow اضطراب امتحان را نوعی واكنش ناخوشایند و هیجانی نسبت به موقعیت ارزیابی در مدرسه و كلاس درس تعریف كرده اند . این حالت هیجانی معمولا" با تنش ، تشویق ، نگرانی ، سردرگمی ، برانگیختگی سیستم اعصاب خود مختارهمراه است .

       از نظر كالو  Callow اضطراب امتحان عبارت است از نگرانی فرد در مورد عملكرد ( انتظار شكست ) استعداد و توانایی خویش به هنگام امتحان و موقعیتهای ارزیابی .

علائم و نشانه های اضطراب امتحان

       علائم و نشانه های اضطراب امتحان همانند علائم و نشانه های اضطراب است . با توجه به تحقیقات انجام شده ، آشفتگی معده ،بهم خوردن ساعتهای خواب و آرامش ، تغییراتی در میل به غذا، ضعف ، سرگیجه ، تغییر در فشار خون ، میزان نبض و ترشح هورمونهای آدرنالین و نور آدرنالین در افراد دارای اضطراب امتحان و یا در ایام امتحانات و در نتیجه هنگام امتحان در افراد مستعد به اضطراب را افزایش می یابد.

       همچنین درافراددارای اضطراب امتحان درامتحانات شفاهی،تپش قلب،پریدگی رنگ صورت،لكنت زبان،حركتهای غیرارادی دست وپا،تغییرصدا،لرزش بدن وصدا،تغییردمای بدن،خشكی دهان وعرق كردن بارز است.

       همچنین اضطراب امتحان باعث ضعف ایمنی بدن می شود . ودر نتیجه در ایام امتحانات عفونت دستگاه تنفس در دانشجویان و دانش آموزان افزایش می یابد .

شیوع اضطراب امتحان

       در مورد شیوع سنی و كلاسی اضطراب امتحان باید گفت كه با زیاد شدن سن و بالا رفتن پایه تحصیلی اضطراب امتحان افزایش می یابد و به نظر می رسد اضطراب امتحان بین سنین 10 تا 11 سالگی شكل گرفته و ثبات پیدا می كند.و تا بزرگسالی ادامه می یابد . به نظر می رسد دختران بیش از پسران اضطراب امتحان را تجربه می كنند . تفاوتهای جنسیتی در اضطراب به خوبی با نقش پذیری جنسیتی تبیین می شود . زیرا دردختران ،تشویق به پذیرش اضطراب و قبول آن به عنوان یك ویژگی زنانه دیده می شود و آن را ویژگی زنانه ادراك می كنند . و یا به عبارتی دختران یادمی گیرند كه به هنگام اضطراب به طور منفعلانه تسلیم شوند. در حالیكه پسران ،درمورد پذیرش اضطراب دفاعی برخورد كرده ، آن را تهدیدی برای احساس مردانگی خود به حساب می آورند . پسران می آموزند كه با اضطراب كنار آمده و یا آن را انكار كنندو یا راههایی برای مقابله و تسلط بر آن پیدا كنند.

 موریز و همكاران او میزان شیوع اضطراب امتحان را بین 10 تا 30 درصد همه دانش آموزان ذكر كرده است.

 سبب شناسی اضطراب امتحان

       در سبب شناسی اضطراب امتحان می توان نقش سه عامل شخصیتی ، خانوادگی و آموزشگاهی در ایجاد و   شدت اضطراب اشاره كرد.

1- عوامل شخصیتی : در بین این عوامل می توان به اضطراب عمومی ، عزت نفس پایین ، استناد درونی  شكستها، خود كفایتی پایین ، الگوی رفتاری تیپ A ( كمال گرا ) هوش متوسط و كم بودن انگیزه موفقیت اشاره كرد .

2- عوامل خانوادگی : توجه بیشتر خانواده ها به وضع درسی بدون توجه به راه ورسم توجه صحیح، چه بسا همین توجه زیاد می تواند عامل ایجاد اضطراب امتحان شود. بنابراین انتظارات نامعقول و بیش از حد توان افراد ، می تواند در آنان ایجاد اضطراب كند. طبق اصل پیتر  Peter افراد تا حدی كه صلاحیت دارند می توانند از پیشرفتهای اجتماعی بهره جویند.

به جز انتظارات بیش از حد والدین ، الگوهای خشك و غیر قابل انعطاف فرزند پروری ، تنبیه و سرزنش ، عدم ارائه تشویق و تقویت و وضعیت اجتماعی و اقتصادی پایین نیز در بین عوامل خانوادگی با اضطراب امتحان همبستگی دارند.

3- عوامل آموزشگاهی : این عوامل مربوط به محیط مدرسه و دانشگاه و موقعیت امتحان است كه در این رابطه می توان به انتظارات نابجای استاد و معلم ، دروس و امتحانات مشكل ، مراقبین امتحان ، محدودیت زمانی در جلسه امتحان ، محیط نا مناسب امتحان و وجود عوامل مزاحم مثل سروصدا ، نور و تهویه نا مناسب اشاره نمود.

به نظر می رسد هنگامی كه اضطراب از حد معینی افزایش یابد باعث كاهش عملكرد فرد شود در حالی كه اضطراب خفیف یا مقطعی ممكن است موجب افزایش كار و فعالیت شود.

روشهای درمانی برای كاهش اضطراب امتحان

       معمولا" عمده شیوه هایی كه درسال های اخیر در مورد درمان اضطراب امتحان بكار برده شده است شیوه های شناختی رفتاری است . پس به طور خلاصه می توان گفت كه برای كاهش اضطراب امتحان از همان شیوه هایی كه برای كاهش اضطراب عمومی استفاده می شود می توان استفاده كرد . از بین تكنیك های شناختی و رفتاری كه برای كاهش اضطراب امتحان استفاده شده است می توان به موارد زیر اشاره نمود.

1- تن آرامی

2- حساسیت زدایی منظم

3- ایمن سازی در مقابل استرس

4- آموزش مهارتهای مطالعه

5- مقابله با باورهای غیر عقلانی و غیر منطقی به شیوه الیس یا بك

- تن آرامی :

       در این روش افراد می توانند بیاموزند بطور اختیاری اثرات ویژه دستگاه عصبی خودكار را نظم بخشند. چنین نظمی در حقیقت می تواند بر حالت هیجانی آنها اثر گذارد . برای مثال ، اضطراب می تواند ناشی از تنش باشد كه با انقباض یا جمع شدن بافتهای عضلانی پیش آید ، همچنانكه در موقع فشار روانی چنین می شود . برعكس تنش نمی تواند وقتی بافتهای عضلانی آرام و فراخ هستند وجود داشته باشد.

1- متمركز كردن توجه روی گروه ویژه ای از عضلات

 2-سفت كردن هر گروه

3- حفظ كردن حالت تنش برای پنج تا هفت ثانیه

4-آسوده باش گفتن به خود و بیدرنگ رها ساختن تنش

5-متمركز كردن توجه روی هر گروه عضلانی در شرایطی كه آن عضلات آرام هستند .

از آرامش آموزی نه تنها به صورت شیوه درمانی مستقلی استفاده می شود بلكه به عنوان پایه ای برای دیگر درمانها نیز به كار می رود . این شیوه دارای قابلیت كاربردی برای بسیاری از مسائل مربوط به فشار روانی است و می تواند به آسانی به هر صورت فردی و گروهی آموزش داده شود.

2- حساسیت زدایی منظم :

       این شیوه تركیب آرامش آموزی و سلسله مراتبی از تحریكات اضطراب آور به منظور رفع تدریجی ترس از موقعیت تشكیل می شود . شخص می آموزد حالت آرامش خود را در حالی كه محرك همرا1ه اضطراب را تصور می كند ، حفظ نماید.

در حساسیت زدایی منظم ترسهای بیمار به صورت سلسله مراتبی مرتب می شوند . مواد به صورت سلسله مراتبی نزولی مرتب می شوند . كار درمان از موادی شروع می شود كه در پایین فهرست سلسله مراتب قرار دارد.

3- ایمن سازی در مقابل استرس

       هدف ازكاربرد این تكنیك ها القاء یك خوش بینی بی مورد در باره وقایع ناگوار زندگی نیست . بلكه هدف راهنمایی فرد برای درك و فهم بهتر وضع خویش است .

آموزش ایمن سازی در مقابل استرس یك تكنیك منفرد نیست . این عنوان یك اصطلاح  عام است كه به الگوی درمانی مركب از برنامه آموزشی نیمه سازمان یافته و از نظر بالینی حساس اطلاق می شود . در این نوع درمان عملیات آموزش ویژه بر حسب افراد تحت درمان متفاوت خواهد بود.

  SIT شامل تكنیك های زیر است :

  تدریس آموزشی ، بحث سقراطی بازسازی شناختی ، مسئله گشایی ، آموزش آرامش دهی ، تمرین تصویر سازی ذهنی و رفتاری ، خود بازنگری ، آموزش خود فرمانی ، آموزش تقویت خود و اقداماتی در جهت تغییر محیط. SIT همانند ایمن سازی پزشكی به منظور تشكیل ((پادتن های روانشناختی )) یا مهارتهای مقابله به وجود آمده است . این روش مقاومت افراد را از این طریق بالا می برد و آنها را در معرض محركاتی قرار می دهد . كه قدرت كافی برانگیختن را دارند ولی به آن اندازه شدید نیستند كه ایشان را مغلوب نمایند به این ترتیب مراجع می تواند:

الف ) احساس ((كاردانی آموخته شده )) را به واسطه تجارب موفقیت آمیز در مقابله با سطوح قابل كنترل استرس در خود پدید آورد .

ب ) مكانیزم دفاعی آینده شامل مهارتها و انتظارات مثبت را پیش گیرد . این مكانیزم ها مراجع را در مقابله موثر و مفید با موفقیت های پر استرس یاری می كند.

 SIT به طور اختصاصی برای موارد زیر طرح ریزی شده است :

1- ماهیت تعاملی استرس و مقابله با آن را به مراجعین آموزش دهد.

                                                        

2- به مراجعین یاد بدهد كه چطور به افكار ، تصاویر ذهنی ، احساسات و رفتارهای غیر انطباقی خود آگاهی داشته باشند . تا از این راه ارزیابی های انطباقی تسهیل گردد.

3- مسئله گشایی یعنی تعریف مساله ، پیامد ، پیش بینی ، تصمیم گیری و ارزشیابی های پسخوراند را به مراجع  آموزش دهد.

4- به مراجعین الگو برداری از مهارت های مقابله كنترل خود ، تنظیم هیجان عمل ، مستقیم  و تمرین آنها را آموزش دهد.

5  - به مراجعین آموزش دهد كه چطور از پاسخ های غیر انطباقی به عنوان نشانه هایی برای استفاده از خزانه مهارتهای مقابله ای خود استفاده كنند.

6  -آموزش را به صورت تمرین تصویر سازی ذهنی در آزمایشگاه تمرین رفتاری و تكالیف درجه بندی شده

واقعیت انجام دهد . تا به مرور با گسترش خزانه مهارتهای مقابله ، اطمینان خاطر مراجعین را افزایش دهد.

7  -مراجعین را یاری كند تا دانش كافی، شناخت خویش و مهارتهای مقابله را برای تسهیل شیوه های بهتر سازگاری با موقعیت های پر استرس قابل انتظار یا غیر قابل انتظار كسب كند.

نظرات() 
Buy generic cialis
دوشنبه 9 مهر 1397 05:47 ب.ظ

Superb advice. Thanks.
cialis pills in singapore cialis tablets australia how much does a cialis cost ou trouver cialis sur le net try it no rx cialis discount cialis only best offers cialis use cialis generisches kanada acheter cialis meilleur pri cipla cialis online
canadian online pharmacy
یکشنبه 1 مهر 1397 03:35 ب.ظ

Seriously tons of amazing knowledge!
top rated canadian pharmacies online trust pharmacy canada north west pharmacy canada drugs for sale in uk canadian pharmacies-24h canadian discount pharmacies in canada canadian pharmacies that ship to us canada medications cheap canadianpharmacyusa24h is it legal canadian pharmacies
http://viagraky.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 11:21 ق.ظ

Nicely put. Thanks.
tadalafil cialis cost cialis preise schweiz buy cialis sample pack cialis diario compra wow look it cialis mexico wow cialis 20 prezzo di cialis in bulgaria buy cialis online cheapest cialis daily reviews
http://cialisees.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 03:49 ب.ظ

Useful material. Kudos.
how to buy cialis online usa cialis 20 mg cut in half prices on cialis 10 mg low cost cialis 20mg cialis sans ordonnance generic cialis tadalafil cialis 20mg prix en pharmacie prices for cialis 50mg cialis generic tadalafil buy cialis generico lilly
http://viagraessale.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 10:34 ب.ظ

Tips very well utilized!.
cialis dosage amounts cialis patentablauf in deutschland cialis 20 mg viagra vs cialis we use it cialis online store side effects for cialis cialis name brand cheap cialis tadalafil online cialis ahumada tadalafil 20mg
rldta.com/cuando-tomar-viagra.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 09:52 ق.ظ

Very well expressed indeed. .
how to buy viagra cheap buy viagra online india how to find viagra cheap levitra canadian pharmacy viagra how to get viagra with prescription kamagra online pharmacy generic viagra buy viagra no prescription uk buy herbal viagra
kawanboni.com/buying-brand-cialis-online.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 01:22 ق.ظ

You have made the point!
cialis efficacit cialis savings card cialis therapie cialis dosage amounts cialis pas cher paris ou acheter du cialis pas cher cialis 5 mg schweiz when will generic cialis be available cialis manufacturer coupon cialis canada
thehill.com
یکشنبه 23 اردیبهشت 1397 03:51 ب.ظ
I liҝe this post, enjoyed this one thanks for puttiing
up.
купить фитнес резинку цена
سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 12:44 ق.ظ
спортивная резина для фитнеса
купить черную резинку для фитнеса киев
фитнес резинки купить днепр
резинка для фитнеса купить в одессе
купить резинку эспадер
Viagra generic
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 05:26 ق.ظ

With thanks, A good amount of postings!

buy sildenafil viagra online viagra order where can i buy generic viagra online viagra price buy viagra online using paypal buy viagra pharmacy sildenafil citrate buy viagra at buy viagra without prescription online buy generic viagra with paypal
Robert's BJ boy
سه شنبه 21 فروردین 1397 12:42 ق.ظ
Stupid people will form a group and certainly will try to isolate if there is
any smart individual around. on Bing. Plus personal individual sites
are Daily I get fully up and look through Forbes range of the richest us citizens.
Easily'm maybe not there, I visit work.
Robert's Blow Boy
دوشنبه 20 فروردین 1397 10:23 ب.ظ
I'dnot want the planet scrutinizing my every move deciding basically have an eating disorder or getting
too fat.
garciniacambogiapremium.net
دوشنبه 20 فروردین 1397 04:28 ب.ظ
Have been taking little over a month.
http://garciniacambogiapremium.net/garcinia-down-under
دوشنبه 20 فروردین 1397 03:16 ق.ظ
Have actually been taking little over a month.
Robert's BJ boy
یکشنبه 19 فروردین 1397 09:53 ب.ظ
Leggings, they can be your best friend or your worst enemy.
Robert's Blow Boy
یکشنبه 19 فروردین 1397 06:15 ب.ظ
Once we refer to people as stupid we hardly ever get it
done without an excellent attitude, or with resentment,
hurt and anger.
Online cialis
یکشنبه 19 فروردین 1397 04:36 ق.ظ

Nicely spoken really. !
achat cialis en itali cialis kaufen cialis price in bangalore cialis 10 doctissimo generic cialis in vietnam dose size of cialis callus cialis patentablauf in deutschland cialis generic tadalafil buy generic cialis 20mg uk
Robert's BJ boy
شنبه 18 فروردین 1397 06:23 ق.ظ
Muslims see any representation of Mohammed, even a supposed humorous or animated character, to be blasphemous.
Robert's Blow Boy
جمعه 17 فروردین 1397 08:14 ب.ظ
IT SENT ME BACK TOWARDS THE BEGINNING!!!!
joma joma jewellery
جمعه 17 فروردین 1397 06:14 ب.ظ
With CZ a bit of sudsy ammonia could also
be put in and can drastically improve the cleaning speed together with effectiveness.
buy joma jewellery
جمعه 17 فروردین 1397 06:05 ب.ظ
Do not fall within the entice of over accessorizing and just be sure you are going for an off-the-cuff toned down outfit.
joma jewellery friendship bracelet
جمعه 17 فروردین 1397 05:12 ب.ظ
Took me a minute however I finally saw it.) so I do not know
why it seems so ugly, but then once more I haven't got to
put on one.
https://i.imgur.com/l7Zk2xt.jpg
جمعه 17 فروردین 1397 02:16 ب.ظ
In addition, I constantly wondered why you humans required hot water
heaters.
Blundering Ben
جمعه 17 فروردین 1397 01:59 ب.ظ
Sound familiar?
Buy cialis online
جمعه 3 فروردین 1397 07:48 ق.ظ

Nicely put, Thanks a lot!
cialis australia org cialis coupons printable side effects for cialis cialis generic tadalafil buy cialis price in bangalore cialis from canada prix cialis once a da cost of cialis cvs bulk cialis cialis prezzo di mercato
Shayna
جمعه 17 آذر 1396 08:31 ب.ظ
I'm curious to find out what blog platform you
have been using? I'm experiencing some minor security problems with
my latest site and I would like to find something more safeguarded.

Do you have any suggestions?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :