تبلیغات
چهار راه - اضطراب امتحان چیست ؟ و راههای مقابله با آن(1)

چهار راه

تعاریف:

        ساراسون و دیویدسون اضطراب امتحان را اینگونه تعریف می كنند، اضطراب امتحان نوعی خود اشتغالی ذهنی است كه با خود كم انگاری و تردید در باره توانائیهای خود ، مشخص می شود و غالبا" به ارزیابی شناختی منفی ، عدم تمركز حواس ، واكنشهای جسمانی نا مطلوب و افت عملكرد تحصیلی فرد منجر می گردد.

       گیودا ولودلو  Gida  LudLow اضطراب امتحان را نوعی واكنش ناخوشایند و هیجانی نسبت به موقعیت ارزیابی در مدرسه و كلاس درس تعریف كرده اند . این حالت هیجانی معمولا" با تنش ، تشویق ، نگرانی ، سردرگمی ، برانگیختگی سیستم اعصاب خود مختارهمراه است .

       از نظر كالو  Callow اضطراب امتحان عبارت است از نگرانی فرد در مورد عملكرد ( انتظار شكست ) استعداد و توانایی خویش به هنگام امتحان و موقعیتهای ارزیابی .

علائم و نشانه های اضطراب امتحان

       علائم و نشانه های اضطراب امتحان همانند علائم و نشانه های اضطراب است . با توجه به تحقیقات انجام شده ، آشفتگی معده ،بهم خوردن ساعتهای خواب و آرامش ، تغییراتی در میل به غذا، ضعف ، سرگیجه ، تغییر در فشار خون ، میزان نبض و ترشح هورمونهای آدرنالین و نور آدرنالین در افراد دارای اضطراب امتحان و یا در ایام امتحانات و در نتیجه هنگام امتحان در افراد مستعد به اضطراب را افزایش می یابد.

       همچنین درافراددارای اضطراب امتحان درامتحانات شفاهی،تپش قلب،پریدگی رنگ صورت،لكنت زبان،حركتهای غیرارادی دست وپا،تغییرصدا،لرزش بدن وصدا،تغییردمای بدن،خشكی دهان وعرق كردن بارز است.

       همچنین اضطراب امتحان باعث ضعف ایمنی بدن می شود . ودر نتیجه در ایام امتحانات عفونت دستگاه تنفس در دانشجویان و دانش آموزان افزایش می یابد .

شیوع اضطراب امتحان

       در مورد شیوع سنی و كلاسی اضطراب امتحان باید گفت كه با زیاد شدن سن و بالا رفتن پایه تحصیلی اضطراب امتحان افزایش می یابد و به نظر می رسد اضطراب امتحان بین سنین 10 تا 11 سالگی شكل گرفته و ثبات پیدا می كند.و تا بزرگسالی ادامه می یابد . به نظر می رسد دختران بیش از پسران اضطراب امتحان را تجربه می كنند . تفاوتهای جنسیتی در اضطراب به خوبی با نقش پذیری جنسیتی تبیین می شود . زیرا دردختران ،تشویق به پذیرش اضطراب و قبول آن به عنوان یك ویژگی زنانه دیده می شود و آن را ویژگی زنانه ادراك می كنند . و یا به عبارتی دختران یادمی گیرند كه به هنگام اضطراب به طور منفعلانه تسلیم شوند. در حالیكه پسران ،درمورد پذیرش اضطراب دفاعی برخورد كرده ، آن را تهدیدی برای احساس مردانگی خود به حساب می آورند . پسران می آموزند كه با اضطراب كنار آمده و یا آن را انكار كنندو یا راههایی برای مقابله و تسلط بر آن پیدا كنند.

 موریز و همكاران او میزان شیوع اضطراب امتحان را بین 10 تا 30 درصد همه دانش آموزان ذكر كرده است.

 سبب شناسی اضطراب امتحان

       در سبب شناسی اضطراب امتحان می توان نقش سه عامل شخصیتی ، خانوادگی و آموزشگاهی در ایجاد و   شدت اضطراب اشاره كرد.

1- عوامل شخصیتی : در بین این عوامل می توان به اضطراب عمومی ، عزت نفس پایین ، استناد درونی  شكستها، خود كفایتی پایین ، الگوی رفتاری تیپ A ( كمال گرا ) هوش متوسط و كم بودن انگیزه موفقیت اشاره كرد .

2- عوامل خانوادگی : توجه بیشتر خانواده ها به وضع درسی بدون توجه به راه ورسم توجه صحیح، چه بسا همین توجه زیاد می تواند عامل ایجاد اضطراب امتحان شود. بنابراین انتظارات نامعقول و بیش از حد توان افراد ، می تواند در آنان ایجاد اضطراب كند. طبق اصل پیتر  Peter افراد تا حدی كه صلاحیت دارند می توانند از پیشرفتهای اجتماعی بهره جویند.

به جز انتظارات بیش از حد والدین ، الگوهای خشك و غیر قابل انعطاف فرزند پروری ، تنبیه و سرزنش ، عدم ارائه تشویق و تقویت و وضعیت اجتماعی و اقتصادی پایین نیز در بین عوامل خانوادگی با اضطراب امتحان همبستگی دارند.

3- عوامل آموزشگاهی : این عوامل مربوط به محیط مدرسه و دانشگاه و موقعیت امتحان است كه در این رابطه می توان به انتظارات نابجای استاد و معلم ، دروس و امتحانات مشكل ، مراقبین امتحان ، محدودیت زمانی در جلسه امتحان ، محیط نا مناسب امتحان و وجود عوامل مزاحم مثل سروصدا ، نور و تهویه نا مناسب اشاره نمود.

به نظر می رسد هنگامی كه اضطراب از حد معینی افزایش یابد باعث كاهش عملكرد فرد شود در حالی كه اضطراب خفیف یا مقطعی ممكن است موجب افزایش كار و فعالیت شود.

روشهای درمانی برای كاهش اضطراب امتحان

       معمولا" عمده شیوه هایی كه درسال های اخیر در مورد درمان اضطراب امتحان بكار برده شده است شیوه های شناختی رفتاری است . پس به طور خلاصه می توان گفت كه برای كاهش اضطراب امتحان از همان شیوه هایی كه برای كاهش اضطراب عمومی استفاده می شود می توان استفاده كرد . از بین تكنیك های شناختی و رفتاری كه برای كاهش اضطراب امتحان استفاده شده است می توان به موارد زیر اشاره نمود.

1- تن آرامی

2- حساسیت زدایی منظم

3- ایمن سازی در مقابل استرس

4- آموزش مهارتهای مطالعه

5- مقابله با باورهای غیر عقلانی و غیر منطقی به شیوه الیس یا بك

- تن آرامی :

       در این روش افراد می توانند بیاموزند بطور اختیاری اثرات ویژه دستگاه عصبی خودكار را نظم بخشند. چنین نظمی در حقیقت می تواند بر حالت هیجانی آنها اثر گذارد . برای مثال ، اضطراب می تواند ناشی از تنش باشد كه با انقباض یا جمع شدن بافتهای عضلانی پیش آید ، همچنانكه در موقع فشار روانی چنین می شود . برعكس تنش نمی تواند وقتی بافتهای عضلانی آرام و فراخ هستند وجود داشته باشد.

1- متمركز كردن توجه روی گروه ویژه ای از عضلات

 2-سفت كردن هر گروه

3- حفظ كردن حالت تنش برای پنج تا هفت ثانیه

4-آسوده باش گفتن به خود و بیدرنگ رها ساختن تنش

5-متمركز كردن توجه روی هر گروه عضلانی در شرایطی كه آن عضلات آرام هستند .

از آرامش آموزی نه تنها به صورت شیوه درمانی مستقلی استفاده می شود بلكه به عنوان پایه ای برای دیگر درمانها نیز به كار می رود . این شیوه دارای قابلیت كاربردی برای بسیاری از مسائل مربوط به فشار روانی است و می تواند به آسانی به هر صورت فردی و گروهی آموزش داده شود.

2- حساسیت زدایی منظم :

       این شیوه تركیب آرامش آموزی و سلسله مراتبی از تحریكات اضطراب آور به منظور رفع تدریجی ترس از موقعیت تشكیل می شود . شخص می آموزد حالت آرامش خود را در حالی كه محرك همرا1ه اضطراب را تصور می كند ، حفظ نماید.

در حساسیت زدایی منظم ترسهای بیمار به صورت سلسله مراتبی مرتب می شوند . مواد به صورت سلسله مراتبی نزولی مرتب می شوند . كار درمان از موادی شروع می شود كه در پایین فهرست سلسله مراتب قرار دارد.

3- ایمن سازی در مقابل استرس

       هدف ازكاربرد این تكنیك ها القاء یك خوش بینی بی مورد در باره وقایع ناگوار زندگی نیست . بلكه هدف راهنمایی فرد برای درك و فهم بهتر وضع خویش است .

آموزش ایمن سازی در مقابل استرس یك تكنیك منفرد نیست . این عنوان یك اصطلاح  عام است كه به الگوی درمانی مركب از برنامه آموزشی نیمه سازمان یافته و از نظر بالینی حساس اطلاق می شود . در این نوع درمان عملیات آموزش ویژه بر حسب افراد تحت درمان متفاوت خواهد بود.

  SIT شامل تكنیك های زیر است :

  تدریس آموزشی ، بحث سقراطی بازسازی شناختی ، مسئله گشایی ، آموزش آرامش دهی ، تمرین تصویر سازی ذهنی و رفتاری ، خود بازنگری ، آموزش خود فرمانی ، آموزش تقویت خود و اقداماتی در جهت تغییر محیط. SIT همانند ایمن سازی پزشكی به منظور تشكیل ((پادتن های روانشناختی )) یا مهارتهای مقابله به وجود آمده است . این روش مقاومت افراد را از این طریق بالا می برد و آنها را در معرض محركاتی قرار می دهد . كه قدرت كافی برانگیختن را دارند ولی به آن اندازه شدید نیستند كه ایشان را مغلوب نمایند به این ترتیب مراجع می تواند:

الف ) احساس ((كاردانی آموخته شده )) را به واسطه تجارب موفقیت آمیز در مقابله با سطوح قابل كنترل استرس در خود پدید آورد .

ب ) مكانیزم دفاعی آینده شامل مهارتها و انتظارات مثبت را پیش گیرد . این مكانیزم ها مراجع را در مقابله موثر و مفید با موفقیت های پر استرس یاری می كند.

 SIT به طور اختصاصی برای موارد زیر طرح ریزی شده است :

1- ماهیت تعاملی استرس و مقابله با آن را به مراجعین آموزش دهد.

                                                        

2- به مراجعین یاد بدهد كه چطور به افكار ، تصاویر ذهنی ، احساسات و رفتارهای غیر انطباقی خود آگاهی داشته باشند . تا از این راه ارزیابی های انطباقی تسهیل گردد.

3- مسئله گشایی یعنی تعریف مساله ، پیامد ، پیش بینی ، تصمیم گیری و ارزشیابی های پسخوراند را به مراجع  آموزش دهد.

4- به مراجعین الگو برداری از مهارت های مقابله كنترل خود ، تنظیم هیجان عمل ، مستقیم  و تمرین آنها را آموزش دهد.

5  - به مراجعین آموزش دهد كه چطور از پاسخ های غیر انطباقی به عنوان نشانه هایی برای استفاده از خزانه مهارتهای مقابله ای خود استفاده كنند.

6  -آموزش را به صورت تمرین تصویر سازی ذهنی در آزمایشگاه تمرین رفتاری و تكالیف درجه بندی شده

واقعیت انجام دهد . تا به مرور با گسترش خزانه مهارتهای مقابله ، اطمینان خاطر مراجعین را افزایش دهد.

7  -مراجعین را یاری كند تا دانش كافی، شناخت خویش و مهارتهای مقابله را برای تسهیل شیوه های بهتر سازگاری با موقعیت های پر استرس قابل انتظار یا غیر قابل انتظار كسب كند.

نظرات() 
Shayna
جمعه 17 آذر 1396 08:31 ب.ظ
I'm curious to find out what blog platform you
have been using? I'm experiencing some minor security problems with
my latest site and I would like to find something more safeguarded.

Do you have any suggestions?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :